روش‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا چیست؟

ماسک‌ حداکثر ۸ ساعت برای مقابله با ویروس کارایی دارد استادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سخنرانی با عنوان «نگاهی به ویروس کرونای جدید» درباره روش‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت کرونا توضیح داد: دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید […]