عوارض فتوتراپی یکی از مهم ترین سوالاتی است که والدین نوزادان مبتلا به زردی می پرسند .

درمان با فتوتراپی یکی از موازین رونق هاست و به صورت علمی تایید شده است . امروزه بیشترین درمان زردی از طریق روش های فتوتراپی انجام می شود .

مانند هر روش درمانی دیگر این روش نیز نیازمند رعایت یک سری قوانین است تا از بروز عوارض یا مشکلات بعدی پیشگیری کرد . از این جمله اند :

رعایت ساعات استفاده از دستگاه فتوتراپی خانگی برحسب دستور پزشک معالج نوزاد و راهنمایی های کارشناسان این امر .

استفاده از چشم بند استاندارد در طول نور درمانی با دستگاه فتوتراپی خانگی

استفاده از دستگاه های فتوتراپی استاندارد با طول موج مناسب