در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که تمامی دستگاه های فتوتراپی دارای لامپ هایی هستند که طول عمر آنها مستقیماً در درمان نوزاد تأثیر دارند . لذا دستگاه های که تایم لایت یا طول عمر لامپ آنها به پایان رسیده ، درمان بیلی روبین نوزاد شما را طولانی و فرسایستی کرده و عوارض چبران ناپذیری به همراه خواهد داشت .

مرکز فتوترای پرتو طب سلامت ، همواره دارای دستگاه های کالیبره شده بوده و به همین جهت است که درمان زردی نوزاد شما در 48 ساعت یا رو بالاترین حالت ممکن در 72 ساعت را تضمین می نماید .